Agenda activiteit

Raja yoga en het achtvoudige pad van Patanjali

Door Ella Stevens

120,00 Entree Kosten

10 Max. Deelnemers

  Begint op 30 januari 2023 om 19:30


Het nieuwe jaar, waarin iedere dag een nieuw begin is, iedere adem begint, iedere golf ontstaat. Voor ieder mens weer een nieuwe weg naar het onderzoeken van zichzelf. In een tijd waarin het bijdraagt als we bewust zijn van ons denken, handelen en spreken wil ik graag verdiepingsavonden organiseren. 


DE KONINKLIJKE YOGA (RAJA-YOGA) EN HET ACHTVOUDIGE PAD VAN PATANJALI


De Hatha-yoga die wij wekelijks beoefenen, is een onderdeel van een grotere filosofie en levenswijze. Hatha-yoga legt de nadruk op de fysieke asana's, het lichaamsbewustzijn en de ademhaling. Om op deze manier gezondheid te bevorderen en de wil en aandacht te versterken. 
Hatha-yoga is maar één deel van het hele yoga-pad dat de Raja-yoga wordt genoemd.

De Raja-yoga is rond 400 voor Christus door de grondlegger Patanjali als spreuken in een boek geschreven wat nu bekend staat als de Sutra's van Patanjali. De yoga van Patanjali is de bron van waar alle yogavormen vandaan komen. Het doel is om in verbinding te komen met wie je werkelijk bent, je innerlijke Zelf dat van andere aard is dan alleen je lichaam en geest of de materiële wereld.

Deze Sutra's zijn tijdloos en voor ieder een leidraad door het leven. Ze ondersteunen je in het ontwikkelen en beheersen van je bewustzijn. Hiervoor zijn acht stappen ontwikkeld, het Achtvoudige Pad, die op zich een levenskunst openbaren. Oorzaken van het lijden en bevrijding van het lijden door eenheid te ervaren met het Zelf.

De acht stappen zijn:

1. Tucht (Yama); beheersing in je omgaan met anderen. 

2. Zelftucht (Niyama); beheersing in het omgaan met jezelf.
3. Houding (Asana); beheersen en stil maken van je lichaam.
4. Adembeheersing (Pranayama); beheersen en stil maken van je adem en de daarmee verbonden levenskrachten.
5. Terugtrekken (Pratyahara); het terugtrekken van je zintuigen uit de uiterlijke wereld om ze naar binnen te richten.
6. Aandacht (Dharana); de aandacht richten en concentreren op één iets.
7. Meditatie (Dhyana); al je aandacht laten verzinken in het ene.
8. Éénzijn (Samadhi); het doorbreken van de ervaring van het zelf, éénzijn met je zelf en Al wat is.

Deze verdiepingscursus bestaat uit zes lessen op maandagavond. 

Op 30 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 22 mei en 19 juni.
Alle avonden van 19.30 tot 21.00 uur.
De bijdrage is 120 euro voor zes lessen inclusief lesmateriaal.
Voor 15 januari aanmelden*.

alleen doorgang bij 8 tot 10 deelnemers.