Binnen de yoga filosofie zijn er zes emotionele stoornissen die een effect hebben op ons lichaam en denken.

Deze uitdagingen zijn begeerte, trots, obsessie, woede, haat en hebzucht.

Deze zes gevoelens verbinden zich in ons pranayama kosa, ook wel het subtiele of energielichaam genoemd.

Als deze gevoelens zich vasthechten hebben ze een negatief effect op ons denken.

In een gezond lichaam behoren gevoelens voorbij te gaan zoals wolken voor de zon.

Wanneer gevoelens door het denken worden verankerd worden ze emoties en zijn ze niet meer verbonden met het hier en nu maar met het verleden.

Dit veroorzaakt belemmering en stagnering en zijn als vergif voor het lichaam en denken.

Zo blijven boze of hunkerende gedachten maar in je systeem rondtollen.

 

Een oefening wat hierbij kan helpen is het ontwikkelen van;

 

Onderscheidingsvermogen (weet wat echt belangrijk is)

 

Je rede (redelijk blijven)

 

Onthechting (oude pijn of gewoonte patronen loslaten)

 

Vertrouwen in jezelf

 

Moed (om jezelf eerlijk te observeren)

 

Oefening (door asana’s, yogahoudingen, en pranayama’s, ademtraining).